చంద్రయాన్ CHANDRAYAAN 2 important information in telugu eduscope general telugu videos చంద్రయాన్ 2 ముఖ్యాంశాలు
watch : #చంద్రయాన్ CHANDRAYAAN 1 India’s moon mission to |space| info for DSC SGT TET competitive exams

This video explains the information about చంద్రయాన్ CHANDRAYAAN 2 -ISRO which is INDIA successfully launches its second moon mission on the moon in telugu language.
Eduscope presents smart animated science videos for the benefit of telugu medium students of Andhra Pradesh state board and Telangana state board, school, college students and competitive examination aspirants. These videos help to understand the core concepts of general science, General studies, English Grammar, Mathematics Techniques in telugu medium.
#SCIENCE
#CHANDRAYAAN
#technology
#space
#ISRO
#చంద్రయాన్
more videos :
Physics scientists : జనరల్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ bits telugu : TET DSC SGT competitive exams coaching


Chemistry scientists : జనరల్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీ bits telugu : TET DSC SGT competitive exams coaching

జనరల్ సైన్స్ బయాలజీ : General science biology bits telugu : Bio scientists -discoveries :TET DSC SGT

జనరల్ సైన్స్ బయాలజీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్: General science biology bits in telugu : plants : TET DSC SGT

జనరల్ సైన్స్ బయాలజీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్: General science biology bits in telugu : classification of animals : TET DSC SGT

జనరల్ సైన్స్ బయాలజీ : General cience biology bits (telugu) : Scientific names of plants :TET DSC SGT

జనరల్ సైన్స్ బయాలజీ: General science biology bits (telugu) :Scientific names of animals :TET DSC SGT

జనరల్ సైన్స్ బయాలజీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్:General science biology bits in telugu :Diseases : TET DSC SGT : https://www.youtube.com/watch?v=UI0LaZPvyCc
జనరల్ సైన్స్ బయాలజీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్: General science biology bits in telugu : పోషణ : TET DSC SGT: https://youtu.be/iWSq0OAZDis
Human respiratory system in telugu : TET DSC SGT Biology :మానవ శ్వాస వ్యవస్థ : Biology Video for Competitive Exams : https://www.youtube.com/watch?v=2m1l6osQ850

Human digestive system in telugu : TET DSC SGT Biology : మానవ జీర్ణ వ్యవస్థ : https://www.youtube.com/watch?v=_Zevh_LNDzY
మానవుని కన్ను: Human Eye in telugu :TET DSC SGT Biology (తెలుగు)Online classes for competitive exams : https://www.youtube.com/watch?v=AdQu3nGFecg&t=1s

Play Lists:
Polytechnic entrance exam preparation in telugu : AP & TS Polycet- Mathematics model questions with solutions :

బయాలజీ Online Classes :TET : DSC : Biology for Competitive exams in telugu

Engage with us
https://www.youtube.com/channel/UCEm15TtAeSJuGN7LNiizHMwfacebook
https://www.facebook.com/edu.scope.73

source